💈彡Giveaway Alert彡💈

Μπες στο Instagram profile του THE B.MAG και κέρδισε τα κορυφαία επαγγελματικά προϊόντα της φωτογραφίας από τη Seb Man και τη System Professional. ⠀


📍Απλά, γράψε σε σχόλιο ποιο από αυτά τα προϊόντα είναι το αγαπημένο σου- αν είσαι μπαρμπέρης, έχεις άποψη! Όποιο και να γράψεις, όλο το πακέτο θα κερδίσεις, αλλά επ’ ευκαιρίας, θέλουμε τη γνώμη σου!📍⠀

Η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου.⠀

View this post on Instagram

💈彡Giveaway Alert彡💈 Κέρδισε τα κορυφαία επαγγελματικά προϊόντα της φωτογραφίας από τη Seb Man και στη System Professional. ⠀ 📍Απλά, γράψε σε σχόλιο ποιο από αυτά τα προϊόντα είναι το αγαπημένο σου- αν είσαι μπαρμπέρης, έχεις άποψη! Όποιο και να γράψεις, όλο το πακέτο θα κερδίσεις, αλλά επ' ευκαιρίας, θέλουμε τη γνώμη σου!📍⠀ ⠀ Η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου. Όροι και προϋποθέσεις στο link στο bio.⠀ ⠀ #sebman #sebmanofficial #systemprofessional ##thebmag #thebmagazine #greekbarbers #greekbarber #greekbarbershop #thecoolguys #barberslife #barber #barbers #barbeshop #grooming

A post shared by TheBmag (@theb.mag) on

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

1] Το περιοδικό THE  B.MAG της εταιρείες NDM Publication (εφεξής «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στην Αθήνα, διοργανώνει μέσω της σελίδας της στο Instagram (www.instagram.com/thebmag) προωθητική ενέργεια (εφεξής το «Διαγωνισμό»).

2] Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα.

3] Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας εταιρίας, καθώς και οι συγγενείς των ανωτέρω α΄ και β΄ βαθμού και οι σύζυγοί τους.

4] Η διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από τις 5/2/2020 μέχρι τις 12/2/2020.

5] Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται οι διαγωνιζόμενοι να εξασκούν το επάγγελμα της κομμωτικής, να ακολουθούν τη σελίδα της Διοργανώτριας στο Instagram και να ακολουθήσουν τις οδηγίες όπως αναγράφονται στη σχετική ανάρτηση.

6] Ανάδειξη νικητή: Ο νικητής/νικήτρια, θα προκύψει από κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της NDM Publication, τη Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020. Ο νικητής/ νικήτρια θα κερδίσει προϊόντα από την Wella Hellas.

7] Το δώρο είναι αυστηρά προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται, ούτε μπορεί να ανταλλαχθεί με άλλο δώρο ή χρήματα.

8] Η επικοινωνία με το νικητή θα γίνει μέσω προσωπικού μηνύματος στο Instagram.

9] H διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους του διαγωνισμού, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Αναλυτικών Όρων και θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στη σελίδα της Διοργανώτριας στο Internet (www.thebmag.gr).

10] Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή/και Μέλος , σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. (β) λόγω κωλύματός του βάσει των αναφερομένων στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους (γ) εφόσον δεν επιδείξει επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης (ΑΤ, Διαβατήριο ή Διπλωμα οδήγησης σε ισχύ) κατά την εξαργύρωση της δωροεπιταγής. Η Διοργανώτρια σε περίπτωση που στο πρόσωπο του/της νικητή/τριας, συντρέχει κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής του σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης δώρου.

11] Οι Συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στη Διοργανώτρια για τη χρήση φωτογραφιών και βίντεο που θα προκύψουν κατά την παραλαβή/αποδοχή του δώρου. Το προαναφερόμενο επικοινωνιακό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προβολή της ενέργειας μέσω του Internet και των Social Media. Έτσι, η Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον/την νικητή/τρια, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τον διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στο διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων δικαιωμάτων (πνευματικών, εκμετάλλευσης) χωρίς καμία άλλη απαίτηση κατά της Διοργανώτριας.

12] Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο, την χρήση του ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

13] Η συμμετοχή στο διαγωνισμό αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του ν. 2472/1997 και του ν. 3471/2006, όπως ισχύουν σήμερα, για την τήρηση των στοιχείων του και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του διαγωνισμού. Τα προσωπικά στοιχεία των Συμμετεχόντων ή/και νικητή δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους.

14] Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο πρόγραμμα βρίσκονται δημοσιευμένοι στο www.thebmag.gr.

15] Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών όρων και των παραρτημάτων τους. Σε περίπτωση που το Μέλος, δεν πληροί σωρευτικά τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα τότε αυτομάτως ακυρώνεται η συμμετοχή του σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς όρους.

Written by The B.Mag